Published News

ท่องเที่ยวปิ้งกุ้ง ดินแดนที่ประวัติศาสตร์

http://remingtonrqzz373.yousher.com/อ-มบ-ญ-ปล-มใจ-ก-บสถานท-ไว-พระขอพรในย-างก-ง

ถ้าหากพูดถึงเมืองย่างกุ้งหรือการท่องเที่ยวพม่าแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะระลึกถึงการทัวร์เมียนมาร์

ท่องเที่ยวเกาหลีครั้งแรก จำเป็นต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

http://franciscoayqd985.bravesites.com/entries/general/6-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%97--%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5--%E0%B8%97--%E0%B9%84%E0%B8%A1-%E0%B9%84%E0%B8%94-%E0%B8%A1-%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%84-%E0%B8%8A-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7-%E0%B8%99

จะไปท่องเที่ยวเที่ยวเกาหลีหรือจะไปกับทัวร์เกาหลีทั้งที หลายๆคนก็จะทราบตื่นเต้นกันไม่มากก็น้อย รวมทั้งยิ่งคนเคยยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยยิ่งทำให้ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่