Published News

Hệ Thống Một Cửa Điện Tử Ứng Dụng Lắng Nghe Mạng Xã Hội

http://sergiohmbcmhmbcthmbcnhmbci807.withtank.com/nhan-dien-guong-mat-cua-da-nguoi-trong-gia-dinh-thong-qua-camera-de-lay-loi-chao/

Tổng Thể Lượng Camera Đã Tích Hợp Về Nơi Tập Trung Điều Hành Hơn Một Ngàn Camera, Đối Chiếu Tăng Data Cùng Lúc Năm Mươi Camera Gồm Nhận Diện Gương Mặt, Nhận Dạng Mẫu Phương Tiện, Phát Hiện Đám Đông,Tội Phạm, Các