Giống Chó săn Poodle có 3 form size phổ cập. Thường Được biết thêm đến với tên gọi Toy (siêu nhỏ), Miniature (nhỏ) và Standard (lớn). Ngoài ra kích cỡ trên Poodle còn có Moyen, Tiny toy và Teacup . Về kích thước cụ thể:

https://www.myvidster.com/profile/poodlezoipet

Giống chó Poodle thuần chủng có 3 kích thước thịnh hành. Thường Theo luồng thông tin có sẵn đến với cái thương hiệu Toy (siêu nhỏ), Miniature (nhỏ) và Standard (lớn). ngoài những kích thước trên Poodle còn có Moyen,