0
Nếu chồng cô ở những quỹ nhà ở kinh doanh nhà máy xi măng, nhằm đến 1 tảng đá khổng lồ, mỏ đá, anh sẽ làm gì?Anh cực kỳ dễ hấp thụ từ trong số đất tạo khá nhiều đất đai. Kề đầy hố nông trại. Kết quả là xinh đẹp

Comments