7 điểm tin về chất lượng của shophouse Angel Island VNREP ít có

https://canvas.instructure.com/eportfolios/116663/thienluunqov23/9_iu_lm_v_khng_nn_lm__tr_nn_thnh_cng_vi_khu__thi_Angel_Island

vị trí Angel Island nằm có các lợi thế vượt trội, điểm đây đem lại cho cư dân tương lai càng không gian an cư thoải mái và tiện ích. Từ dự án giá rẻ, cư dân tạo thể đơn giản đến Các nơi giải trí, văn hóa, tài chánh